پرستاری یعنی زندگی

دانشجویان پرستاری قزوین.ورودی بهمن 91

پرستاری یعنی زندگی

منیژه سعیدی
پرستاری یعنی زندگی دانشجویان پرستاری قزوین.ورودی بهمن 91

تفاوت های من دانشجو و استادم

وقتی من یک پروسیجری را دیر تمام می‌کنم، من کند هستم. وقتی استادم پروسیجر را طول دهد، او دقیق و کامل و استریل کار کرده است.

وقتی من پروسیجری را انجام ندهم، من تنبل هستم. وقتی استادم پروسیجری را انجام ندهد، او مشغول است.
وقتی کاری را بدون اینکه از من خواسته شود انجام دهم، من قصد دارم خودم را زرنگ جلوه دهم. وقتی استادم این کار را کند، او ابتکار عمل به خرج داده است.

وقتی من اشتباهی کنم، من نادان هستم. وقتی استادم اشتباه کند، او مانند دیگران یک انسان است.
وقتی من در محل کارآموزی ام نباشم، من در گشت‌زدن هستم.وقتی استادم در کارآموزی نباشد، او مشغول انجام امور دانشکده و دانشجویان است.
وقتی یک روز غیبت موجه داشته باشم، من همیشه مریض هستم. وقتی استادم در مرخصی استعلاجی باشد، او حتماً خیلی بیمار است.
وقتی من یک جلسه کارآموزی را غیبت کنم ، باید یک جلسه دلیل و توجیه بیاورم. وقتی استادم چند روز کارآموزی نیاد ، باید می‌رفت چون خیلی کارش واجب است.
وقتی من پروسیجر ها راخوب انجام می‌دهم، استادم هرگز به خاطر نمی‌آورد.
وقتی من پروسیجری را اشتباه انجام دهم، استادم هرگز فراموش نمی‌کند.

وقتی استادم از من سوالی بپرسد و من جواب را ندانم، من تنبل و درس نخون هستم. وقتی استادم جواب سوالی را که از وی می پرسم بلد نباشد، باید معذرت خواهی کنم چون ناراحت شده است.

وقتی از من انتقاد می شود باید انتقاد پذیر باشم. وقتی از استادم انتقاد می کنم باید بشنوم که خیلی نق می زنم.تاريخ : شنبه بیست و چهارم آبان 1393 | 21:26 | نویسنده : فرشته داوودی |

چست تیوب و مراقبت پرستاری آن

 

چست تیوب (Chest Tube Thoracostomy)

تعریف توراکوستومی : برقرار کردن ارتباط بین داخل توراکس(فضای جنب) با محیط خارج به کمک لوله را توراکوستومی  یا چست تیوب می گویند.

* توراکوستومی به سه طریق ممکن است انجام شود:

با لوله پلاستیکی (Chest tube)؛

 با لوله فلزی (Trocar)؛

با سر سوزن یا آنژیوکت (Needle)

 

اندیکاسیون گذاشتن لوله سینه :

پنوموتوراکس (تجمع هوا در فضای جنب)

هموتوراکس (تجمع خون در فضای جنب)

افیوژن پلور (تجمع انواع دیگرمایع در فضای جنب )

آمپیم (تجمع چرک در فضای جنب )

شیلوتوراکس (تجمع لنف ناشی از مجرای توراسیک )

مراقبت بعد از عمل (مثلا بعد از بای پس شریان کرونری، توراکوتومی یا لوبکتومی هدف پیشگیرانه در بیماران پرخطر قبل از انتقال از یک مرکز به مرکزی دیگر یا قبل از ونتیلاسیون فشار مثبتکنتراندیکاسیون توراکوستومی ) تمامی موارد منع نسبی دارند.

درمان با داروهای ضدانعقادی یا وجود اختلالات انعقادی خونریزی دهنده ؛ پنوموتوراکس کوچک بدون علامت و غیر پیشرونده ؛ شک به پارگی دیافراگم

محل کارگذاری لوله سینه :

در پنوموتوراکس دومین فضای بین دنده ای

در هموتوراکسچهارمین تاششمین فضای بین دنده ای

وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

دستکش استریل ، گان ، ماسک ، کلاه جراحی ،سرنگ 5 تا 10 سی سی ، محلول ضدعفونی کننده ، تیغ جراحی ، نخ غیر قابل جذب نمره 0-1 یا 0-2 ، گاز استریل ساده و وازلینه ،لوله سینه مستقیم نمره 24-22 برای پنوموتوراکس و نمره 36-34 برای هموتوراکس، سیستم یا دستگاه تخلیه ، سایز لوله سینه

Adult or Teen Male =28-32 Fr ، Adult or Teen Female= 28 Fr؛ Child =18Fr . Newborn = 12-14 Fr

انواع سیستم یا دستگاه تخلیه:

سیستم یک بطری

سیستم دو بطری

سیستم سه بطری

 

 

 

سیستم یک بطری: انتهای لوله درناژکه از سینه بیمارخارج می شود، در آب شناورقرار داده میشود وهوا ومایع از فضای جنب درناژمی گردد اما امکان برگشتن هوا به عقب و به طرف سینه وجود ندارد.از نظرعملی ، درناژ بستگی به قدرت جاذبه و مکانیک تنفس دارد،با افزایش سطح مایع دربطری ، خروج هوا و مایع از قفسه سینه ، دشوارترخواهد شد.

سیستم دو بطری: شامل همان محفظه آبی است،علاوه بر آن یک بطری برای جمع آوری مایع نیزوجود دارد.سیستم درناژ مشابه سیستم یک بطری است تنها تفاوت آن این است که افزایش حجم درناژ، برروی خروج هوا و مایع از سینه تاثیری نمی گذارد.درناژموثر بستگی به قدرت جاذبه و ساکشن داردکه به سیستم اضافه می شود.

سیستم سه بطری: مشابه سیستم دو بطری است،غیر از این که برای کنترل حجم ساکشن یک بطری دیگر نیز به مجموعه اضافه می شود.مقدار ساکشن، بستگی به عمق قرارگرفتن لوله شیشه ای در مایع شناور دارد . مقدار ساکشن در این سیستم بوسیله بطری مانومتر کنترل و باعث فشار منفی می شود.

 

 

 

عوارض تعبیه chest tube

خونریزی و هموتوراکس ناشی از پارگی شریان بین دنده ای، سوراخ شدگی عناصر احشایی (ریه، قلب، دیافراگم یا اعضای داخل شکم) سوراخ شدن ساختمان های عروقی عمده مانند آئورت و عروق ساب کلاوین نورالژی بین دنده ای در اثر ترومای وارد شده به دسته های عصبی-عروقی آمفیزم زیرجلدی ادم ریه در اثر اتساع مجدد ریه عفونت در محل تخلیه پلور پنومونی و آمپیم. همچنین ممکن است مشکلات تکنیکی همچون انسداد متناوب مسیر لوله در اثر لخته خون، چرک یا قرارگیری لوله در محل نادرست روی دهد که هر یک از این موارد به تخلیه غیرموثر منجر خواهند شد.

مراقبتهای پرستاری مربوط به Chest tube

برای گذاشتن لوله سینه در قسمت قدامی قفسه ، بیماربایستی در وضعیت طاق باز و در صورت امکان سر وتنه 30 تا 40درجه بالاتر از سطح افق قرارگیرد.

جهت گذاشتن لوله سینه در خط آگزیلاری بایستی بیمار به پهلوی طرف مخالف منحرف شود و دست طرف مورد نظر پشت یا بالای سر قرارگیرد.

بعد از تعبیه بایستی رادیوگرافی رخ ونیمرخ قفسه سینه گرفته و موقعیت لوله و پاسخ به درمان بررسی شود.

در مواردی که زمان اجازه می دهد، کل فرآیند را به بیمار یا همراه او توضیح دهید و از ایشان رضایت نامه کتبی اخذ کنید؛ در شرایطی که تعبیه لوله سینه به صورت اورژانسی ضرورت پیدا می کند، ممکن است نتوانیم از بیمار رضایت نامه بگیریم.

صحت کار توراکوستومی بایستی مرتب کنترل شود.در حالت پنوموتوراکس تشکیل حباب در داخل محفظه و در حالت هموتوراکس تجمع مایع در داخل محفظه نماینگر صحت دستگاه و لوله می باشد .

رابط ها و محل ورود لوله ها به بطری و chest tube باید کاملا“ محکم باشد تا هوا نشت نکند.رابط لوله باید حداقل 2 سانتی متر زیر آب باشد.

خصوصیات و میزان ترشحات اندازه گیری ، ثبت شود وعلامت گذاری شود در صورت کف کردن داخل بطری می توان الکل داخل بطری ریخت تا کف نکند.

مایع داخل بطری و بطری باید استریل باشد.

باید مراقب انسداد و لخته شدن آن بود.در صورت عدم حرکت مایع حین تنفس و سرفه نشاندهنده انسداد است که بایستی برطرف شود.

حین راه رفتن ،جابجایی باید chest tube را با پنس clamp نمود.

چسب های chest tube باید به صورت دو شاخه زده شود و بصورت عرضی در امتداد دنده ها زده شود.

بیمار راباید وادار نمائیم که وضعیت خود را راست و صحیح نگه دارد و بازو وشانه خود راحرکت دهد تا contracture ایجاد نشود.

اگر میزان ترشحات لوله سینه بیشتر از cc/h 150 شد باید به پزشک اطلاع داده شود.

زمان مناسب برای خارج کردن لوله سینه:

زمان مناسب برای خارج کردن لوله سینه بهبود در وضعیت تنفسی (طولانی نبودن تنفس وعدم سختی انجام آن) ، شنیده شدن صداهای تنفسی وبالا آمدن قرینه قفسه سینه ریت تنفس کمتر از 24 تا در دقیقه می باشد.

نحوه خارج کردن لوله سینه و مراقبتهای آن:

رعایت نکات استریل (پوشیدن دستکش،شستشوی محل با بتادین) بیمار در وضعیت نیمه نشسته قرار گیرد و پانسمان و بخیه دور لوله باز شود.برای بیمار توضیح دهید که دارو درمانی از قبل به کاهش درد در او کمک خواهد کرد (مورفین..) باید پیک راحتی از درد همزمان با خروج چست تیوب باشد. هنگام خارج کردن لوله Chest tube از بیمار می خواهیم مانور والسالوا انجام دهد (ضمن بازدم قوی گلوت را ببند) .Chest tube را کلامپ نموده وسریعا“ بیرون کشیده شود.در صورتیکه برش جلدی بیش از یک سانتی متر باشد، بایستی نخ دور لوله باز و همزمان با خروج لوله گره زده شود.گاز ساده را روی گاز وازلینه قرارداده وهمزمان آن راروی محل ورود لوله به قفسه سینه بگذارید.با نوار چسب گاز را روی محل به خوبی ثابت و محکم کنید. رادیوگرافی کنترل قفسه به عمل آمده وعلایم و نشانه های تنفسی بادقت بررسی می شوند.ظرفیت اشباع اکسیژن را با پالس اکسی متری کنترل کنید. پس از 72 ساعت پانسمان را باز کرده و پیگیریهای معمول به عمل آید

در فرایند تنفس، وجود کمی مایع در فضای بین ریه ها و قفسه سینه، به حرکت ریه ها بدون سایش در حین تنفس کمک می کند اما ورود کمی از هوا، خون و یا چرک ناشی از آسیب و یا در حین عمل جراحی ، به فضای جنب، میتواند از اتساع کامل ریه ها جلوگیری نماید.کلاپس کامل و یا نسبی ریه ها تنفس را با مشکل مواجه کرده و میتواند منجر به ارست تنفسی شود و قرار دادن یک چست تیوب به سرعت به راحتی بیمار کمک می کند.

تحت شرایط عادی، فشار intrapleural زیر فشار اتمسفر است.هنگامی که بدلیل فشار بیش از حد هوا و یا مایع تغییرات فشار در ریه رخ میدهد، گذاشتن چست تیوب اجازه می دهد تا تخلیه مایعات از فضای جنب صورت گیرد و فشار intrapleural ، به فشار نرمال برگردد و در نتیجه تبادل گاز مناسب صورت گیرد و تنفس بیمار راحت شود.

* لوله قفسه سینه یا چشت تیوب و یا تراکئوستومی تیوب یک لوله پلاستیکی انعطاف پذیر است که از طریق یک ست دارای کلمپ وصل به یک باتل میشود که هیچ ارتباطی بین درون این لوله و هوای بیرون وجود ندارد و درون این باتل باید آب مقطر استریل و یا نرمال سایلین ریخته شود طوری که قسمت انتهایی یا دیستال لوله 2cm زیر سطح آب قرار گیرد در باتل یک ارتباط دیگر با بیرون دارد که در هنگام تنفس بیمار حباب های هوای ایجاد شده از طریق این راه به بیرون می رود. (در واقع مانند قلیان عمل می کند)

چگونگی انجام پروسیجر:

بسته به وضعیت بیمار، گذاشتن چست تیوب ممکن است در کنار بستر بیمار رخ دهد.در بخش اورژانس و یا در اتاق عمل . در هر صورت قرار دادن لوله قفسه سینه یک روش استریل باید انجام شود و اکسیژن، ساکشن وE.Box و سینی پانسمان و ست تراکس که شامل تمامی وسایل لازم است، باید در اختیار پزشک قرار گیرد.

در شرایط بدون بیهوشی پزشک با استفاده از داروی بی حسی موضعی منطقه موردنظر در قفسه سینه را بی حس و با استفاده از یک برش کوچک، لوله قفسه سینه را وارد فضای جنب می نماید که این کار باید gentle و در عین حال سریع باشد و بعد لوله به جای خود بخیه میشود که در تمام مدت لوله به سیستم تخلیه وصل شده است (چست باتل) گاز وازلین در محل قرار گرفتن چست تیوب قرار داده میشود تا محل کاملا” مهر و موم شود و بعد با گازهای استریل و لوکوپلاست کاملا” محل مزبور پانسمان میگردد.قبل از انجام پروسیجر چون بیمار نگران است پرستار باید با توضیح روش به آرامش بیمار کمک کند و مراقب حریم خصوصی بیمار باشد و به حمایت عاطفی وی بپردازد و همچنین حتمارضایت عمل درصورتی که بیمار قادر به انجام آن است توسط وی امضاء شود.

همچنین علائم حیاتی بیمار را چک و بعنوان پایه ارزیابی های بعدی مدنظر داشته باشد.پرستار باید به دستورات دارویی تجویز شده جهت بیمار (premedication) توجه و به آن عمل کند.در طول انجام پروسیجر باید به بیمارآموزش داد که از حرکت های ناگهانی و سرفه و تحرک بپرهیزد.

گاهی اوقات دادن داروهای آرامبخش دستور داده میشود که بیمار را آرام و خواب آلود می کند.قبل از انجام پروسیجر باید از بیمار یک chest XRay پایه داشت وبعد از پروسیجر هم از بیمار یک chest XRay دیگر  گرفته میشود و پزشک محل چست تیوب و نتیجه کارش را ارزیابی می کند و معمولا” برای جلوگیری از عفونت یا درمان عفونت از داروهای آنتی بیوتیک استفاده میشود.پرستار باید تمامی شرایط و حالات بیمار را در گزارش و نت پرستاری ثبت نماید.

عوارض و خطرات:

قرار دادن چست تیوب به مدت طولانی تر از 7 روز خطر عفونت را افزایش میدهد. عفونت، خونریزی، مشکلات تنفسی و عکس العمل ها به داروها، ادم ریوی، تامپوناد پریکارد، صدمه به کبد، طحال و یا دیافراگم و حتی آئورت و قلب (اگر لوله پایین تر از حفره جنب گذاشته شود) عوارض جرئی شامل یک هماتوم زیرجلدی یا seroma، تنگی نفس، اضطراب و سرفه (پس از حذف حجم زیادی از مایع) آمفیزم زیرجلدی نشان می دهد.backpressure یا فشار منفی ایجاد شده جهت تخلیه کافی نیست.

توجه و مواظبت در مرحله نقاهت:

1-      آموزش به بیماران برای جلوگیری از دراز کشیدن روی لوله و پرستار باید مطمئن شود که هیچ گرفتگی یا Kink در طول لوله رخ نمی دهد و در طول لوله نشت هوا وجود ندارد.

2
- توجه به مقدار و رنگ و نوع و درناژ و اندازه گیری و ثبت آن و گزارش به شیفت بعدی

3-      توجه به وضعیت تنفسی بیمار و تشویق بیمار به انجام سرفه و تنفس عمیق

4-      درصورت جدا شدن لوله از سیستم تخلیه حتما” باید لوله قفسه سینه کلمپ گردد بنابراین در همه حال کلمپ بایدکنار بستر بیمار نگهداری گردد.

5-       در هنگام OOB شدن و یا انتقال و جابجایی بیمار برای احتیاط چست تیوب باید کلمپ شود.

6-      درصورت وجود لخته در طول لوله تخلیه که منجر به جلوگیری از تخلیه میشود باید چست باتل عوض شود که پس از کلمپ کردن انتهای چست تیوب باید چست باتل جدید را به آن وصل کرد و حتما” قبلا” در درون آن نرمال سایلین ریخته شده باشد که ناحیه دیستال لوله درون باتل 2 cm در درون آن باشد.

7-      برای جلوگیری از عفونت روزانه پانسمان سایت لوله قفسه سینه تعویض و اطراف لوله تمیز گردد.

8-      باید توجه داشت که سیستم درناژ قفسه سینه (چست باتل) درست و در سطح پایین تر از محل گذاشتن لوله باشد.

9-      پرستار باید به fluctuation محلول در درون لوله توجه داشته باشد که نشان دهنده کارکردن لوله است.

10-  طول لوله را از نظر وجود ترک و یا احتمال نشت هوا مدنظر داشته باشد.

شاخصهای کلینیکی برای خروج چست تیوب:

1-      بهبود در وضعیت تنفسی (طولانی نبودن تنفس وعدم سختی انجام آن)

2-      شنیده شدن صداهای تنفسی وبالا آمدن قرینه قفسه سینه

3-      ریت تنفس کمتر از 24 تا در دقیقه

4-      در هیدروتراکس درناژ کمتر از 200 میلی لیتر در ساعت

5-      در هموتراکس ترشح کمی خون و یا تغییر از ترشح خونی به سروزی

6-      در پنوموتراکس توقف بالا و پایین رفتن مایع در ظرف درناژ در حین بازدم و سرفه

اقدامات پرستاری قبل از خروج چست تیوب:

هدف: جلوگیری از ایجاد عفونت در پرده جنب لوله های درناژ را کلمپ کنید.یک عکس قفسه سینه بگیرید.

1-      برای بیمار توضیح دهید که خروج چست تیوب فقط چند ثانیه زمان می برد.برای بیمار توضیح دهید که دارو درمانی از قبل به کاهش درددراوکمک خواهدکرد (مورفین، کتورولاک)که درصورت لزوم 30 دقیقه قبل از انجام پروسیجر آنرا تزریق کنید.

2-      دستها را شسته و سپس ست استریل را برای کشیدن بخیه و پانسمان مجدد باز کنید.

3-      بیمار را در پوزیشن مناسب قرار داده و از نظر جسمی و عاطفی مورد حمایت قرار دهید.

4-       بعد از کشیده شدن بخیه ها از بیمار بخواهید یک نفس عمیق بکشد و تا زمان خروج لوله ها توسط پزشک نفس خود را نگهدارد. (مانور والسالوا)

5- با قرار دادن چند عدد گاز وازلین و گاز در محل کشیده شدن چست تیوب با چسب، پانسمان را فیکس کنید.

6- پانسمان قفسه سینه را بررسی کرده ، مقدار و نوع مواد درناژ شده از قفسه سینه را بررسی و مراقبتهای پرستاری لازم را بعمل آورید.

7- بیمار را از نظر وجود آمفیزم بعد از خروج چست تیوب بررسی کرده و تمام موارد انجام شده را در گزارش پرستاری ثبت کنید.

آموزش به بیمار:

  -1 به بیمار آموزش دهید خروج هر نوع مایع چرکی و خیس شدن پانسمان را گزارش دهد.

- 2 به بیمار آموزش دهید پانسمان محل چست تیوب را تا معاینه مجدد توسط پزشک باز نکند.

*طبق دستور بیمارستان، چست تیوب، دستکشها و دیگر تجهیزات را دفع کنید.

اقدامات پرستاری بعد از خروج چست تیوب:

 -1یک عکس قفسه سینه بگیرید تا مطمئن شوید لوله در زمان نامناسب خارج نشود و یا ورود تصادفی هوا به داخل فضای جنب صورت نگرفته است.

 - 2ظرفیت اشباع اکسیژن را با پالس اکسیمتری کنترل کنید.

 -3صداها و عملکرد تنفسی را بررسی کنید.

 -4درصورت وجود بخیه، پوست را از نظر وجود نکروز بررسی کنید.

 -5وجود نشانه های عفونت را بررسی کنید.

 - 6علائم حیاتی بیمار و سطح راحتی او قبل و بعد از خروج چست تیوب را کنترل کنید.

 -7اطلاعاتی مانند خارج کردن سوچر، نوع پانسمان بکار برده شده، نوع درناژ و اینکه آیا بخیه سر کیسه ای در محل بکار رفته است یا خیر و انجام عکس قفسه سینه و اطلاعات حاصل از آن


برچسب‌ها: آموزش , آمپیم , ایران , بیمار , توراکس

تاريخ : شنبه دهم آبان 1393 | 21:18 | نویسنده : امیرحسین فرزامی |

پروفسورمجید سمیعی

بخشی از سخنان پروفسور سمیعی : ایراد گرفتن، ساده ترین چیزی است كه در زندگی وجود دارد، ولی كمك كردن مثبت، مسأله مهمی برای پیشرفت كارهاست و ما نباید با ایراد گرفتن به كسانی كه قصد انجام دادن كاری را دارند صدمه وارد كنیم تا آنان در انجام كارها كوتاهی كنند ..

 تاريخ : پنجشنبه یکم آبان 1393 | 0:13 | نویسنده : حامد عیسی زاده |

ضرورت اتحاد و همبستگی........

قرآن این کتاب تدوین شده الهی، هم ادیان را صلای وحدت و اتحاد می زند و هم مسلمانان را فرمان صریح همبستگی و همدلی می دهد که همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و از تفرقه و جدایی و ناهماهنگی پرهیز کنید

علی علیه السلام با الهام از پیام قرآن می فرماید: «وَ الْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَ إِیَّاکُمْ وَ الْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّیْطَانِ کَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ أَلَا مَنْ دَعَا إِلَی هَذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُوهُ وَ لَوْ کَانَ تَحْتَ عِمَامَتِی هَذِهِ؛ و همواره با بزرگ ترین جمعیّتها [یی که بر حق هستند،] باشید که دست خدا با جماعت است و از پراکندگی بپرهیزید که انسان تنها بهره شیطان است، آن گونه که گوسفند تنها طعمه گرگ خواهد بود. آگاه باشید هر کس که مردم را به این شعار (تفرقه و جدایی) دعوت کند، او را بکشید؛ هر چند که زیر این عمّامه من باشد.»

از این جملات به خوبی ضرورت اتحاد و همدلی در جامعه استفاده می شود و تا حدّی حضرت بر این امر تأکید می کند که می فرماید کسانی که شعار تفرقه و جدایی سر می دهند، آنها را به قتل برسانید.

در جای دیگر می فرماید: «إِنَّ الشَّیْطَانَ یُسَنِّی لَکُمْ طُرُقَهُ وَ یُرِیدُ أَنْ یَحُلَّ دِینَکُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً وَ یُعْطِیَکُمْ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةَ وَ بِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةَ؛ همانا شیطان راههای خود را به شما آسان جلوه می دهد تا گره های محکم دین شما را یکی پس از دیگری بگشاید و به جای وحدت و هماهنگی، پراکندگی را به شما بدهد و در پراکندگی شما را دچار فتنه گرداند.» 

 

امیدوارم همه دوستان به مفهوم این مطلب پی ببرند......تاريخ : چهارشنبه سی ام مهر 1393 | 2:48 | نویسنده : مهدی مرسل پور |

نمونه سوالات ایمونولوژِی

1-ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮﻧﻲ ﻛﺪام آﻧﺘﻲﺑﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ) IgA     ب) IgM       ج) IgG          د) IgE

2-در دﻓﺎع ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ، ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮﻧﻲ ﻛﺪام آﻧﺘﻲﺑﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؟
اﻟﻒ) IgA ب) IgM ج) IgG د) IgE

3-در روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺜﺒﺖ در ﺗﻴﻤﻮس، ﭼﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟
اﻟﻒ) ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ MHC ﺧﻮدي را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ب) ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ MHC و آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﺧﻮدي را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ج) ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ MHC و آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺧﻮدي را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
د) ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ MHC ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ.

4-ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ) در دوران ﺟﻨﻴﻨﻲ، ﺗﻴﻤﻮس، ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي T دارد.
ب) ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺳﺎز، در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻜﺎﻣﻞ، از ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮﻛﭙﺴﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺪوﻻي ﺗﻴﻤﻮس ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ج) ﭘﻴﺶ ﺳﺎزﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي T، از ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻴﻤﻮس ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
د) ﺑﻴﺶ از 90 درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي T ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه، ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ، وارد ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

5) در ﻣﻮرد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎي B در دوران ﺟﻨﻴﻨﻲ، ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ) ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎي B، در دوران ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
ب) ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻠ ﻮلﻫﺎي B، در ﻃﺤﺎل و ﻏﺪد ﻟﻤﻔﺎوي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.
ج) ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺳﻠﻮلﻫﺎي B اﺗﻮراﻛﺘﻴﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان، ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻟﻤﻔﻮﻳﻴﺪي ﻣﺤﻴﻄﻲ وارد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
د) اﻛﺜﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي B ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه، ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل از ﺳﻮي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي T ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.

6-در آﻧﺘﻲ ﺑﺎديﻫﺎي ﺑﻠﻮﻛﺎن (ﻣﺴﺪودﻛﻨﻨﺪه)، ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﺪام ﺑﺨﺶ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﻟﻒ) Fab         ب) Fc             ج) ﻟﻮﻻ (Hinge)          د) دوﻣﻦﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ آﻧﺘﻲﺑﺎدي

7-ﻛﺪام ﺑﺨﺶ از آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي، ﻣﺴﺌﻮل اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي آﻧﺘﻲﺑﺎدي (ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮارﻫﺎ) اﺳﺖ؟
اﻟﻒ) Fab         ب) Fc           ج) ﻟﻮﻻ (Hinge)          د) دوﻣﻦﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ آﻧﺘﻲﺑﺎدي

8-ﻛﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﻣﻮردﺳﻴﮕﻨﺎل دوم ﺑﺮاي ﻓﻌﺎلﺷﺪنﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ) اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﺘﻲ ژن اﺳﺖ                   ب) ﻫﻤﻴﺸﻪﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﮕﻨﺎل اول اﺳﺖ
ج) ﺑﻪ ﻛﻤﻚ co-receptor اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ       د) ﻫﻤﺎن ﺳﻴﮕﻨﺎل Co-stimulatory اﺳﺖ

9-ﻛﺪام ادﺟﻮاﻧﺖ ﺑﺎ رﺳﻮب آﻧﺘﻲ ژن، اﻳﻤﻨﻲ زاﺋﻲ آن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ؟
اﻟﻒ) ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮوﻧﺪ                        ب) ﻧﺎﻗﺺ ﻓﺮوﻧﺪ
ج) ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ               د) ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻓﻪ در واﻛﺴﻦ D

10-ﻛﺪام ﺟﺰءﻛﻤﭙﻠﻤﺎندر ﻫﺮﺳﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻌﺎلﺷﺪنﻛﻤﭙﻠﻤﺎنﺣﻀﻮردارد؟
اﻟﻒ) C1              ب) C2           ج) C3             د) C4

11- ﻛﺪام ﺳﻠﻮل اﻳﻤﻨﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻔﺎق ﻓﺮاواﻧﺘﺮ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ) ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ T          ب) ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ B          ج) ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎ            ژ د) ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ

 

12) کدام جز خاصیت التهاب زایی دارد؟
الف) - C5a           ب) C5                 ج) C3                  د)C7

13)در انسان غلظت سرمی کدام آنتی بادی کمتر از سایرین است؟

الف)   IGM           ب)  IGD              ج)  IGD                 د)IGE

 

 تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 19:32 | نویسنده : امیرحسین فرزامی |

داروهای ضد آریتمی

داروهای ضد آریتمی داروهایی هستند که برای درمان نامنظمی ضربان قلب مصرف می‌شوند.داروی انتخاب شده برای درمان آریتمی براساس نوع، شدت و مکانیسم آریتمی انتخاب می شوند. چهار گروه عمده دارویی برای آریتمی ها به کار می روند که عبارتند از:

۱- داروهای مسدود کننده کانال سدیمپرکاربردترین داروهای این گروه شامل( کینیدین ‎(quinidin)‎ پروکایین آمید ‎(procainamide)‎ مگزیلتین ‎(mexiletin)‎ لیدوکائین ‎(lidocaine)‎، فلکاینید ‎(flecainide)‎ و پروپافنون ‎(propafenan)‎ می باشند.   )

۲- داروهای بتابلوکر (بلوک کننده سمپاتیک)← داروهایی از قبیل آتنولول، پروپرانولول، و متوپرولول در کنترل علائم مبتلایان به AF، تاکی کاردی های دهلیزی و آریتمی های خوش خیم بطنی کاربرد دارند.

۳- داروهای مهارکننده کانال پتاسیم← مانند آمیودارون و سوتالول. آمیودارون ‎(amiodarone)‎ و سوتالول‎ ‎‎(sotalol)‎ پرکاربردترین داروهای این گروه می باشند که معمولاً تاثیر زیادی بر قدرت انقباضی قلب نداشته و در بیماران مبتلا به نارسایی قلب قابل استفاده می باشند. ضمنًا ایجاد آریتمی های جدید توسط این داروها نسبت به داروهای مهار کننده کانال سدیم کمتر بوده و خطرات کمتری دارند. این داروها در درمان آریتمی های دهلیزی و بطنی موثر بوده و نسبت به سایر داروها موفقیت بیشتری دارند

۴- داروهای مهارکننده کانال کلسیماین داروها در کنترل فشار خون و تسکین دردآنژینی ناشی از تنگی سرخرگ های قلبی کاربرد دارند. پرکاربردترین داروی این گروه در درمان آریتمی ها وراپامیل می باشد که در درمان تاکی کاردی های دهلیزی، کنترل ضربان قلب در مبتلایان به AF و همچنین برخی آریتمی های خوش خیم بطنی به کار می رود.

۵- سایر داروها

مانند آدنوزین و دیگوکسین

دیگوکسین: از قدیمی ترین دارو های ضد آریتمی است. مهم ترین کاربرد این دارو تقویت قدرت عضلانی در مبتلایان به نارسایی قلب است. کاربرد دیگر این دارو در مبتلایان به AF می باشد. دیگوکسین با کاهش هدایت گره دهلیزی- بطنی منجر به کاهش ضربان قلب ناشی از ریتم AF و در نتیجه کاهش تپش قلب و علائم بیمار می شود.


برچسب‌ها: آریتمی

تاريخ : جمعه بیست و پنجم مهر 1393 | 20:22 | نویسنده : امیرحسین فرزامی |

وقتی بمیرم....

وقتی بمیرم ، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد .

نه جایی به خاطرم تعطیل می شود ،

نه در اخبار حرفی زده می شود

و نه در تقویم خطی به اسممم نوشته می شود .

تنها موهای مادرم کمی سپیدتر می شود

و پدرم کمی شکسته تر ...

اقواممان چند روزی آسوده از کار ،

دوستانم بعد از خاکسپاری ،

موقع خوردن کباب ،

آرام آرام خنده هایشان شروع می شود .

راستی عشق قدیمی ام را بگو ...

هه ...

او هم با خنده هایش در آغوش دیگری مرا از یاد خواهد برد.

من فقط تنها گورکنی را خسته می کنم

و مداحی که از خوبی های نداشته ام می گوید

و اشک تمساح می ریزد و در آخر من می مانم

و گورستان سرد و تاریک و غم همیشگی ام که همراهم می ماند ...

 تاريخ : سه شنبه پانزدهم مهر 1393 | 0:30 | نویسنده : مهدی مرسل پور |

متن جالب درمورد آخرت.....

متن جالب در مورد سفر اخرت.....

مشخصات صاحب گذرنامه

نام: انسان      نام خانوادگی: آدمی زاد        نام پدر: آدم     نام مادر: حوا                نسبت: اشرف مخلوقات          نژاد: خاکی              صادره از: دنیا                    ساکن: زمین    مقصد: آخرت      ساعت حرکت و پرواز: هر وقت خدا صلاح بداند             (مکان: بهشت اگر نشد جهنم)

وسایل مورد نیاز:دو متر پارچه -عمل نیک -انجام واجبات و ترک محرمات امر به معروف و نهی از منکر - دعای والدین و مومنین - نماز اول وقت - ولایت ائمه اطهار - اعمال صالح، تقوا، ایمان           

 قابل توجه زائرین محترم خواهشمند است جهت رفاه حال خود خمس و زکات را قبل از پرواز پرداخت نمایید. از آوردن ثروت، مقام، منزل، ماشین داخل فرودگاه خودداری نمایید. حتما قبل از حرکت به بستگان خود توضیح دهید تا از آوردن دسته گلهای سنگین ، سنگ قبر و مراسم های پرخرج و تجملات جدا خودداری کنند. جهت یادگاری قبل از پرواز اموال خود را بین فرزندان مشخص نمایید. از آوردن بار اضافی از قبیل حق الناس، غیبت، تهمت و ....خودداری نمایید.      

 برای کسب اطلاعات بیشتر به قرآن و سنت پیامبر (ص) مراجعه فرمایید. تماس و مشاوره به صورت شبانه روزی رایگان می باشد. 

 در صورتیکه قبل از پرواز به مشکلی برخوردید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.         

    186 سوره بقره    45 سوره نساء     129 سوره توبه      55 سوره اعراف              

        امیدوارم سفر آسوده ای پیش رو داشته باشید            

                                  سرپرست کاروان :

                        حضرت عزرائیل اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهمتاريخ : دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393 | 20:12 | نویسنده : عبداله یعقوب خانی |

فرم استاد سمیعی

 

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه ی همکلاسی هایم.

فرم استاد سمیعی را در روز شنبه در ساعت 10-10:30 به  خانم شیخی تحویل دهید .

آقای مرسل راس ساعت 11 فرم های جمع آوری شده را به خانم سمیعی تحویل می دهند .

هر کسی که بعد از ساعت 11 فرمش را بیاورد باید خودش زحمت کشیده و آن را به خانم سمیعی تحویل دهد

 تاريخ : چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 | 18:18 | نویسنده : اکرم بهادر |

یعنی عااااااااااااااااشق کلاسمونم...

الان داشتم نظر بچه ها رو در مورد اینکه کی سوال داشته،کی داره، کی نداره میخاد بگیره و... میخوندم کلی خندیدم...

خدا خیرتون بده...

کلاس با حالی داریمااااا...

هر روز یه سوژه واسه بحث داره خداییش...

از همکاری تک تک دوستان تشکر میکنم...

میگمااااااااراجع به صندلی های کلاس خیلی وقته چیزی نگفتیم....

خداییش نامردی نیست همه رو این صندلی ها نمیشینن فقط بعضی ها میشینن...

والا...تاريخ : جمعه دوم خرداد 1393 | 22:28 | نویسنده : فرشته آقایی |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.